Klachten, bezwaar en beroep

Misschien hebt u klachten over de manier waarop u behandeld bent. Of u bent het niet eens met de beslissing die over uw uitkering genomen is. Het kan ook zijn dat u uw ontslag wilt aanvechten.

Als u het ergens niet mee eens bent, zijn er verschillende dingen die u kunt doen. Allereerst kunt u uw klachten mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij de instantie waar het om gaat en om reactie vragen. U kunt ook juridische stappen ondernemen. Een vordering instellen tegen uw werkgever bijvoorbeeld. Of bezwaar maken tegen officiŽle beslissingen van de uitkeringsinstantie waar u het niet mee eens bent. Als u het niet eens bent met de uitkomst van de bezwaarprocedure, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.††

bijgewerkt: 17-06-2008

z/w