Bezwaar maken

Als het UWV of de gemeentelijke sociale dienst beslissingen over uitkeringen of voorzieningen moeten nemen, zijn ze gebonden aan een bepaalde termijn. Het gaat tenslotte vaak om geld voor uw directe levensonderhoud of om noodzakelijke voorzieningen. De termijnen om een beslissing te nemen verschillen per regeling, meestal tussen de acht en dertien weken.
U dient een officiŽle brief te krijgen van de instantie waarin staat hoe de beslissing luidt. Als u deze brief niet krijgt, kunt u dat opvatten als een negatieve beslissing. Daartegen kunt u bezwaar maken.
U kunt ook bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing. Dit bezwaar kan bijvoorbeeld gaan over de beslissing van de uitvoeringsinstelling over de mate van uw arbeidsongeschiktheid, de hoogte van uw uitkering of de afwijzing van een voorziening.

Bezwaarschrift

Bezwaar maken doet u door het schrijven van een brief, een zogenaamd bezwaarschrift. U reageert hierbij op de brief waarin de beslissing over een uitkering of voorziening aan u wordt meegedeeld, of op het uitblijven van een officiŽle beslissing. Dit bezwaarschrift is een mogelijkheid om het UWV of de gemeentelijke sociale dienst nog eens naar uw zaak te laten kijken en eventueel een andere beslissing te laten nemen. Blijft het UWV of de gemeentelijke sociale dienst na de behandeling van uw bezwaarschrift bij zijn standpunt, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U kunt niet direct in beroep te gaan. U moet eerst bezwaar maken.

Bezwaar maken heeft geen schorsende werking

De beslissing waartegen u bezwaar maakt, moet gewoon uitgevoerd worden terwijl de bezwaarprocedure loopt. In spoedeisende gevallen kunt u wel aandringen op een snellere behandeling van de zaak. Van een spoedeisend geval spreken we als er bijvoorbeeld vanwege een terugvordering beslag is gelegd op uw huis, en de uitkeringsinstantie van plan is dit huis te verkopen.

bijgewerkt: 17-06-2008

z/w