Juridische steun

Als u wilt klagen, bezwaar maken of in beroep gaan, dan wilt u wellicht meer informatie en hulp hebben. Diverse organisaties kunnen u informeren en juridisch bijstaan.

WIA/WAO-belangengroepen

Bij de diverse plaatselijke WIA/WAO-belangengroepen zitten mensen die veel weten over uitkeringsvraagstukken. Veel groepen houden wekelijks spreekuur. De mensen die spreekuur draaien, hebben zelf vaak een uitkering en doen dit werk op vrijwillige basis. Ze hebben hun kennis en ervaring in de praktijk opgebouwd. Sommige spreekuurhouders zijn door hun jarenlange ervaring zeer bedreven in het begeleiden van beroepszaken. Degenen die dat niet zijn, weten vaak wel naar welke advocaat in de regio ze u het beste kunnen verwijzen.

Het Juridisch Loket en gespecialiseerde advocaten

Medewerkers van het Juridisch Loket geven gratis juridische informatie en advies; er zijn 30 vestigingen in Nederland, zie: http://www.hetjl.nl.

De juristen van het Juridisch loket treden niet op als juridisch vertegenwoordiger voor cliŽnten. Is de zaak ingewikkeld of is er meer tijd nodig voor uw zaak, dan verwijzen zij u door naar een deskundig advocatenkantoor.

Voor een eenvoudig juridisch probleem kan het Juridisch Loket u verwijzen naar een advocaat voor kortdurende hulp. U krijgt dan een ĎLichte adviestoevoegingí en de hulp kan maximaal drie uur duren. Als uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn, geldt een eigen bijdrage van Ä 13,50.

Bureau Sociaal Raadslieden

Ook bij een Bureau Sociaal Raadslieden kunt u als uitkeringsgerechtigde terecht voor juridisch advies. Maar u kunt er geen advocaat toegewezen krijgen. Dus als u in beroep wilt gaan met de hulp van een advocaat, verwijst het Bureau Sociaal Raadslieden u weer door.

Rechtsbijstandsverzekeraar

Steeds meer mensen hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Wanneer u zo'n verzekering hebt, kunt u voor juridische informatie en hulp terecht bij uw verzekeraar. Professionele juristen helpen u daar.

Algemene Nederlandse Gehandicaptenorganisatie (ANGO)

Leden van de ANGO kunnen ook bij de Adviespunten Handicap en Recht terecht voor rechtshulp. Houd er rekening mee dat de Adviespunten een redelijke termijn nodig hebben om bij een bezwaar- of beroepsprocedure te onderzoeken of zij een zaak in behandeling nemen. Sommige zaken zijn al in zo'n vergevorderd stadium, dat het voor het Adviespunt onmogelijk is om nog een zinvolle bijdrage te leveren. In dat geval neemt het ANGO Adviespunt de zaak niet in behandeling.

Verder geeft ANGO informatie over wetten en regelingen via het tijdschrift Aan Zet en via de website www.handicap.nl.†

Vakbond

Vakbondsleden kunnen voor juridisch advies terecht bij juridische deskundigen van hun bond. De FNV heeft verschillende rechtskundige diensten, ondergebracht bij de bond waar u lid van bent. Het CNV heeft als eerste vraagbaak een telefonische hulpdienst: CNV Info. Als u meer advies of rechtshulp nodig heeft, verwijst deze dienst u door naar de juridisch medewerkers binnen het CNV.

Stichting de Ombudsman

Voor informatie, hulp en advies over juridische zaken kunnen uitkeringsgerechtigden terecht bij Stichting de Ombudsman. Voor alle duidelijkheid: dit is een andere organisatie dan de Nationale Ombudsman die wij elders bespraken.
Stichting de Ombudsman is gevestigd in Hilversum en is een organisatie die ook gebruik maakt van radio en televisie. Soms kiest de Stichting ervoor om veel voorkomende klachten of problemen via een speciale uitzending op radio of televisie onder de aandacht te brengen.

Stichting de Ombudsman heeft ook een Juridisch Steunpunt. Dit biedt ondersteuning aan leden van patiŽntenverenigingen die aangesloten zijn bij de CG-Raad. Aan hulp en advies door een juridisch medewerker van het Steunpunt zijn geen kosten verbonden.

bijgewerkt: 06-07-2009

z/w