Mediation

Hebt u een conflict met een uitkeringsinstantie als het UWV of de gemeentelijke sociale dienst, dan kunt u in plaats van bezwaar te maken ook voor mediation kiezen. Mediation is een manier om het probleem samen op te lossen, in een aantal gesprekken met behulp van een onafhankelijke derde persoon. Deze 'mediator' heeft een opleiding gevolgd om beide partijen te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij of zij is zelf volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel. Het Juridisch Loket kan u helpen bij het vinden van een mediator, zie: http://www.hetjl.nl.†

Mediation heeft een aantal voordelen. Zo levert mediation vaak een snellere oplossing dan een gewone bezwaarprocedure, en hebt u meer inspraak in de uiteindelijke oplossing. Aan mediation komen bovendien geen advocaten te pas; het is juist de bedoeling om een rechtsgang te voorkomen. Daarnaast zijn de kosten van mediation voor u doorgaans lager dan die van een juridische procedure.†Ook bij mediation moet u vaak een eigen bijdrage betalen. †

Mediation en UWV

Het UWV zet regelmatig mediation in. Als u bezwaar hebt gemaakt tegen een beslissing van het UWV kunt u kiezen voor mediation in plaats van de gewone bezwaarprocedure te volgen. Het UWV kan u ook vragen mee te doen aan mediation. U kunt hier geheel vrijwillig aan deelnemen en de mediation elk moment stopzetten, waarna de gewone bezwaarprocedure wordt hervat. Mediation bij het UWV kost u niets.

Als de mediation slaagt en u met UWV een oplossing hebt gevonden voor uw probleem, dan wordt deze oplossing vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst is bindend. U en het UWV moeten zich dan aan de overeenkomst houden.

Mediation is alleen mogelijk als het niet om strikt juridische zaken gaat: er moeten ook andere zaken rondom het probleem worden opgelost. Als u besluit om uw bezwaar via mediation op te lossen, nodigt het UWV u per brief of telefonisch uit voor een afspraak.

bijgewerkt: 01-07-2009

z/w