Rechterlijke macht en rechtshulp

Als u het niet eens bent met de beslissing van de uitvoeringsinstelling kunt u allereerst bezwaar maken. Helpt dat niet, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht. De contactgegevens van de rechtbanken zijn hieronder te vinden en via de website: www.rechtspraak.nl. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u nog hoger beroep aantekenen bij de Centrale Raad van Beroep.
NB: U kunt niet mailen over uw juridische procedures.

U kunt ook klachten indienen bij de Nationale Ombudsman of bij klachtencommissies.

    bijgewerkt: 22-06-2009

    z/w