Uitkeringswijzer

Wat zijn de wetten en regels bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid?
De Uitkeringswijzer van de Re-integratiewijzer geeft informatie over uw rechten en plichten als uitkeringsgerechtigde. U vindt informatie over uw rechten in wetten als de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), de Wajong, de nieuwe WW (Werkloosheidswet) en de WWB (Wet Werk en Bijstand). Ook over uw rechtspositie bij zwangerschap kunt u meer lezen; er is informatie voor werknemers en zelfstandigen. Heeft u zich onverhoopt niet aan de regels gehouden, dan kunt u de informatie raadplegen over†Boeten, maatregelen, terug- en invordering. Wie wil weten of het recht op uitkering ook geldt als u in het buitenland woont, moet even doorklikken op Naar het buitenland.

bijgewerkt: 26-06-2008

z/w