Arbeidsongeschikt: werknemers

De laatste jaren is het verzekeringsstelsel voor arbeidsongeschiktheid ingrijpend veranderd. Steeds vaker kijkt het UWV naar wat u nog wťl kunt (of verdient). Dat staat voorop, ondanks uw handicap. Een voorbeeld is de eenmalige herbeoordeling van WAOíers die jonger zijn dan vijftig jaar (vanaf 2004). Maar ook in de WIA, de opvolger van de WAO, zien we deze benadering terug: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Op 1 januari 2006 is de WIA in werking gegaan.
In dit onderdeel van de Re-integratiewijzer komen de wetten en regelingen aan bod over arbeidsongeschiktheid: alle regelingen waar u mee te maken krijgt als u vanuit een betaalde baan langer dan twee jaar ziek en arbeidsongeschikt bent.†

bijgewerkt: 08-07-2008

z/w