Naar het buitenland†

Het recht op uitkering bij verblijf in het buitenland.

Soms hebben mensen de wens om tijdelijk of blijvend te verhuizen naar het buitenland. Ontvangt u in Nederland een uitkering, dan kunt u die in bepaalde gevallen ook in het buitenland ontvangen. De Wet Beperking export uitkeringen (Beu) bepaalt de voorwaarden. Daarnaast kan voor mensen die willen terugkeren naar hun land van herkomst de Remigratiewet van toepassing zijn.

bijgewerkt: 12-06-2008

z/w