De Toeslagenwet

Als uw uitkering zo laag is dat u onder het voor u geldende sociaal minimum terechtkomt, dan kunt u aanspraak maken op een uitkering volgens de Toeslagenwet. Ook in het tweede jaar van loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever kan uw inkomen onder het sociaal minimum komen. Ook dan kunt u een toeslag krijgen.†Tot welk bedrag de toeslag uw uitkering of loondoorbetaling bij ziekte maximaal aanvult, hangt af van uw leefsituatie.†

De toeslag vult uw uitkering of loondoorbetaling bij ziekte aan tot deze bedragen. Maar het totaal van uw uitkering of loondoorbetaling bij ziekte en toeslag is nooit meer dan wat u vroeger verdiende.†
Over de toeslag krijgt u een vakantietoeslag van 8%. Deze wordt in de maand mei uitbetaald, of eerder als uw uitkering of loondoorbetaling bij ziekte eerder stopt.††

Het UWV voert de Toeslagenwet uit. Een toeslag kunt u aanvragen bij het CWI (als u een WW-uitkering hebt) of bij het UWV (als u een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt of loondoorbetaling bij ziekte ontvangt).

bijgewerkt: 26-02-2009

z/w