Arbeidsongeschikt: zelfstandigen

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden, krijgen tegenwoordig geen uitkering meer van overheidswege. U kunt wel aanspraak maken op een uitkering als u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een particuliere verzekeraar heeft afgesloten. Of als u een vrijwillige Ziektewet- of WIA-uitkering bij het UWV hebt afgesloten.††

Voor Ďoudere gevallení kan de WAZ nog gelden (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen). Bent u als zelfstandig ondernemer voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt geraakt? En is u naar aanleiding daarvan een WAZ-uitkering toegekend? Dan heeft u nog steeds recht op de WAZ-uitkering. De WAZ gold ook voor de in het eigen bedrijf meewerkende partner die arbeidsongeschikt werd (voor 1 augustus 2004). Of die partner nu betaald of onbetaald meewerkte.

Per 1 augustus 2004 is de WAZ afgeschaft. Vanaf 1 augustus 2005 zijn er geen nieuwe uitkeringsgerechtigden WAZ meer bijgekomen.††

bijgewerkt: 05-06-2008

z/w