De Werkloosheidswet

Wie vanuit een werksituatie werkloos wordt, heeft in principe een beperkte periode recht op een uitkering volgens de Werkloosheidswet (WW). De WW regelt de rechten en plichten van werknemers en daarmee gelijkgestelden die onvrijwillig werkloos zijn geworden. De duur van de WW is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De hoogte van de uitkering is loongerelateerd.

Als u werkloos wordt, vraagt u een WW-uitkering aan bij het UWV WERKbedrijf. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of u recht hebt op WW en zo ja, hoe hoog die uitkering moet zijn en hoelang u daar recht op hebt.

††

bijgewerkt: 09-11-2009

z/w