Een inkomen naast de uitkering

Voor alle uitkeringsgerechtigden gelden bepaalde regels rond Ďbijverdienení. In sommige gevallen kort de uitkeringsinstantie inkomsten uit arbeid op uw uitkering. Vaak mag u wel een deel van de verdiensten houden. Inkomsten kunnen ook betekenen dat uw uitkeringsrechten veranderen. Pas wanneer u substantieel bijverdient, kunt u het recht op uitkering verliezen.

Bijverdienen heeft, afgezien van de inkomsten zelf, verschillende voordelen. U komt bijvoorbeeld weer in een arbeidsritme en doet contacten op. Bovendien kunt u bij sollicitaties zeggen dat u werk hebt.†

†Inkomsten uit arbeid dient u direct te melden bij de uitkerende instantie. Dit geldt voor alle mensen met een uitkering. Doet u dit niet of te laat en komt de uitkerende instantie daar achter, dan kunt u een fikse boete krijgen. Ook vordert de uitkerende instantie eventueel te veel uitbetaalde uitkering terug. De regels hierover kunt u vinden onder Boeten, Maatregelen, Terug- en invordering.†

bijgewerkt: 12-09-2008

z/w