REA en WIA

Tussen 1 juli 1998 en 29 december 2005 waren re-integratiemaatregelen voor mensen met een ziekte of handicap zoveel mogelijk gebundeld in de Wet ReÔntegratie Arbeidsgehandicapten (REA). Met ingang van 2006 zijn de meeste re-integratievoorzieningen ondergebracht in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Als u voor de komst van de WIA al arbeidsgehandicapt was, dan kunt u gebruik blijven maken van de voorzieningen zoals die aan u zijn toegekend op grond van de Wet REA.

Arbeidsongeschikt volgens de REA

Onder een arbeidsgehandicapte verstond en verstaat de Wet REA:

Arbeidsongeschikt volgens de WIA

Onder een arbeidsgehandicapte verstaat de WIA: iemand die Ďstructureel functioneel beperktí is. Dat is het geval bij 35% arbeidsongeschiktheid en meer (voor Wajongers: 25% en meer). U kunt ook door individuele toetsing als arbeidsgehandicapte worden aangemerkt. Degenen die een IVA-uitkering krijgen, hebben geen recht op ondersteuning bij re-integratie.

bijgewerkt: 23-03-2009

z/w