Vraag en antwoord

 1. Ik ben volledig arbeidsongeschikt verklaard en ontvang een IVA-uitkering. Betekent dit dat ik nooit meer mag werken?
 2. Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Mag ik nu wel of niet op een volledige baan solliciteren?
 3. Ik kan eigenlijk alleen weer aan het werk als de kinderopvang is geregeld. Hoe kan ik dat regelen?

Solliciteren

 1. Het solliciteren naar een baan valt mij niet mee. Vanwege mijn arbeidsongeschiktheidsverleden worden er allerlei vragen gesteld. Wat mogen ze tijdens een sollicitatiegesprek vragen en wat niet?
 2. Mag je tegenwoordig nog wel medisch gekeurd worden als je gaat solliciteren naar een baan?
 3. Vanwege mijn handicap kan ik mijn oude werk niet meer doen. Ik wil graag werken, maar weet niet precies in welke richting ik het zoeken moet. Welke mogelijkheden bestaan er voor mij?
 4. Ik ben vroeggehandicapt, heb een Wajong-uitkering en wil graag werken, maar ik word nooit uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Wat moet ik doen?
 5. Ben ik als bijstandsgerechtigde verplicht te solliciteren?
 6. Ik heb nu alweer vijf jaar een bijstandsuitkering. Ik wil wel graag werken, maar als ik ergens solliciteer zeggen werkgevers dat ik te lang niet gewerkt heb. Wat kan ik doen?

Passend werk

 1. Kan de WW mij verplichten tijdelijk werk te doen, bijvoorbeeld via het uitzendbureau?
 2. Kan de WW mij verplichten werk te accepteren waarvoor ik meer dan twee uur moet reizen?
 3. Ben ik als bijstandsgerechtigde verplicht elk soort werk te aanvaarden?

Werkhervatting bij ziekte

 1. Omdat ik mijn werk niet meer aankon, ben ik al twee maanden thuis. Ik zou nu wel weer aan het werk willen, maar niet meteen voor hele dagen. Kan ik voorstellen dat ik voor halve dagen begin of mag ik pas weer werken als ik helemaal beter ben?
 2. Ik voel me te ziek om te werken, maar volgens de bedrijfsarts ben ik weer beter en moet ik weer aan het werk. Wat kan ik hiertegen doen?
 3. Ik wil weer aan het werk, maar de bedrijfsarts houdt dit tegen. Wat kan ik doen?

WGA

 1. Na enkele jaren WGA ben ik sinds kort aan de slag in een nieuwe baan. Wat gebeurt er als ik mijn nieuwe baan toch niet vol kan houden?

Ontslagbescherming

 1. Ik ben nu een half jaar ziek. Mijn werkgever heeft mij ontslag aangezegd omdat het slecht gaat met het bedrijf. Wat kan ik doen?

Voorzieningen

 1. Door een verkeersongeval ben ik invalide geworden. Ik zou mijn werk nog wel kunnen doen, maar ik weet niet hoe ik bij het bedrijf kan komen. Autorijden lukt niet meer en met het openbaar vervoer reizen is al helemaal onmogelijk. Hoe kan ik dit probleem oplossen?
 2. De gemeente voert toch de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) uit? Kan ik dan niet beter naar de gemeente gaan voor een voorziening?
 3. Met wat technische hulpmiddelen zou ik mijn werk weer kunnen doen. Ik heb gehoord dat je daarvoor een vergoeding kunt krijgen. Moet ik die zelf aanvragen of doet mijn werkgever dat?

Loondispensatie

 1. Mijn baas zegt dat hij mij een lager loon mag uitbetalen omdat ik arbeidsongeschikt ben geweest. Klopt dat?

Proefplaatsing

 1. Wat houdt een proefplaatsing in en wanneer kom ik ervoor in aanmerking?

Re-integratietraject

 1. Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt, en ik wil graag zelf mijn re-integratietraject vormgeven. Welke mogelijkheden zijn er en waar kan ik informatie aanvragen?

Sociale activering

 1. Wat is sociale activering?

Sociale werkvoorziening

 1. Kom ik als bijstandsgerechtigde ook voor de sociale werkvoorziening in aanmerking of is dat alleen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Persoonsgebonden Re-integratiebudget (PRB)

 1. Ik heb gehoord dat arbeidsgehandicapten een soort financieel 'rugzakje' mee kunnen krijgen waarmee ze zelf hulp en scholing voor re-integratie kunnen inkopen. Hoe kan ik daarvoor in aanmerking komen?

Inkomsten naast de uitkering

 1. Hoeveel inkomsten mag je hebben naast een volledige WAO- of IVA-uitkering zonder dat deze gekort wordt?
 2. Ik heb al enkele jaren een volledige WAO-uitkering. Maar nu heb ik een baan gevonden voor drie dagen in de week. Ik wil deze baan graag accepteren, maar vraag mij af wat de gevolgen zijn voor mijn uitkering.
 3. Mag ik wat bijverdienen op mijn WW-uitkering?
 4. Ik zou graag wat bijverdienen op mijn bijstandsuitkering. Mag dat?

Vrijwilligerswerk

 1. Ik heb gehoord dat het doen van vrijwilligerswerk je WAO/WIA-uitkering in gevaar kan brengen. Klopt dat?
 2. Ik ben werkloos en ontvang een WW-uitkering. Mag ik vrijwilligerswerk doen?

Scholing en opleiding

 1. Ik zou graag een scholing volgen. Kan ik daarvoor een vergoeding krijgen?
 2. Het UWV heeft mij geadviseerd om een opleiding te gaan doen, maar ik zie dat helemaal niet zitten. Mag ik weigeren?
 3. Ik ben als WAO'er herbeoordeeld en kom nu gedeeltelijk in de WW terecht. Zou ik mijn re-integratie als WAOer mogen starten met een korte opleiding? Die kan ik dan afronden voordat de sollicitatieverplichtingen van de WW mij in beslag nemen.
 4. Het is moeilijk om passend werk te vinden in mijn vakgebied. Ik ben wel hoog opgeleid. Zou ik een opleiding mogen volgen op een lager niveau om mijn arbeidsmarktkansen te vergroten? Als ik daarna werk aanvaard, krijg ik dan loonsuppletie als aanvulling op mijn lagere loon?
 5. Geldt de loonsuppletieregeling ook als ik werk aanvaard voor minder uren per week, dan ik volgens de herbeoordeling van het UWV aankan?
 6. Ik heb gedeeltelijk WAO en gedeeltelijk WW. Mag ik met behoud van mijn uitkeringen een opleiding volgen?
 7. Ik denk dat ik meer kans op werk heb als ik eerst een omscholing doe. Kan dat met behoud van mijn WWB-uitkering?
 8. De sociale dienst vindt dat ik een opleiding moet gaan volgen. Ik heb hier helemaal geen zin in. Mag ik weigeren?

Antwoord niet gevonden? U kunt deze website verlaten en een vraag stellen aan†de LVA.

Antwoord niet gevonden? U kunt deze website verlaten en een vraag stellen aan de LVA.

bijgewerkt: 02-11-2009

z/w